Kvennan

https://samlinger.no/flsbrgbilder/BF0631FF00808a.jpg

Tittel

Kvennan

Annen tittelinformasjon

Lyngdal 94/8

ID-nummer

BF0631FF00808a

Stikkord

Kvernan

Fotograf

Widerøe's Flyveselskap

År

1953

Eier

Flesberg Historielag

Registreringsdato

2007-12-04