Hakkelberg

https://samlinger.no/flsbrgbilder/BF0631FAB2207a.jpg

Tittel

Hakkelberg

Beskrivelse

Vinorden Sølvverk, Hakkelberg. Eiendommen seinere kalt Vinorn Til v. Ingeniørboligen, bygd 1912 Til h. Direktørboligen, står nå (2009) på Eikermoen Kongsberg) Bjørn Spiten Eilert Sudtsgt

ID-nummer

BF0631FAB2207a

Fotograf

Avfotogr.av Asmund Gjellerud 1982

År

1924

Eier

Privat/Flesberg Historielag

Registreringsdato

2009-01-13