Flesberg Samfunnshus

https://samlinger.no/flsbrgbilder/BF0631FAR8325.jpg

Tittel

Flesberg Samfunnshus

ID-nummer

BF0631FAR8325

Stikkord

Forsamlingshus

Fotograf

Olav Deildok, innlevert av Inger Deildok

År

1960 åra

Eier

Privat/Flesberg Historielag

Registreringsdato

2016-05-03