Fint-dolk

BF0631FAR5239a.jpg

Tittel

Fint-dolk

Beskrivelse

Dolk av grå flint, fra yngre steinalder, ca 1800 f. Kr. Funnet av Birger Holtan på Mellom Holtan i Lyngdal våren 1938 eller 1939, Han var da 4-5 år gammel,og fant den i flomgrava mens han lekte etter vegen som går gjennom gården. ca 75m fra husa. Dolken er fint utformet og har ingen klar overgang mellom grep og blad , er bare litt tykkere i grepet enn bladet. Den er knekt ved grepet ved
spissen, men er nå limt sammen igjen. Lenge 17,9 cm, bredde 3,4cm og tykkelse 1 cm. Innlevert til Oldsaksamlingen av finneren i 1992.

ID-nummer

BF0631FAR5237a

Stikkord

Våpen, redskap, oldsaker

Fotograf

Jan Fekjan

Sted

M. Holtan

År

2001

Eier

Privat/Flesberg Historielag

Innlevert

Jan Fekjan