Flintdolk, Svene

BF0631FAR5238a.jpg

Tittel

Flintdolk, Svene

Beskrivelse

Dolk av gråaktig, dårlig flint fra yngre steinalder, ca 2000 f.Kr. Enkelt utført. Bladet er sterkt oppskjerpet så det går jevnt over i festet. Dette har på den ene siden en opphøyd sikksaklinje. Totallengde 15,8 cm, bladets største bredde 2,8 cm. Dolken ble funnet ved anleggsarbeid rundt 1932. Den lå like under torva, i en skogmo, ca 300m fra Svene jernbanestasjon. (På eiendommen Svene gnr 118 bnr.1) Gitt som gave til Oldsaksamlingen fra Norges Statsbaner ved distriktsjef Saxegaard, Drammen.

ID-nummer

BF0631FAR5238a

Stikkord

Våpen, redskap,oldsaken

Fotograf

Jan Fekjan

Sted

Svene

År

2001

Eier

Privat/Flesberg Historielag

Innlevert

Jan Fekjan