Spydspiss, Haugen

BF0631FAR5239a.jpg

Tittel

Spydspiss, Haugen

Beskrivelse

Spydspiss av jern med fal, fra eldre jernalder. Funnet i strandkanten av Lågen på eiendommen Haugen i Flesberg,av Per Egil Mjaavatn 11 år (1959). Spydspissen har slank, rygget blad utsvunget på overgangen til falen. Egglinjene er noe skadet, ellers godt bevart. Lengde 20,9cm. Innlevert til Oldsaksamlingen av Per Egils far, sogneprest Andreas Mjaavatn

ID-nummer

BF0631FAR5239a

Stikkord

Våpen, arkeologi, oldfunn, oldsaker

Fotograf

Jan Fekjan

Sted

Haugen, Flesberg

År

2001

Eier

Privat/ Flesberg Historielag

Innlevert

Jan Fekjan