Pilspiss, Flesberg

BF0631FAR5241a.jpg

Tittel

Pilspiss, Flesberg

Beskrivelse

Pilspiss av jern fra middelalderen. Funnet på Værås i Flesberg.
Tveegget,avrundet rombisk blad med svakt markert rygg på den ene siden , den andre flat. Den ene eggen defekt. Fal med diameter 1,7 cm. Pilspissens lengde 9,5cm, derav bladet 4,7 cm.
Bredde 2,6cm . Innkommet til Oldsaksamlingen fra Lågdalsmusset mai 1975

ID-nummer

BF0631FAR5241a

Stikkord

Våpen, arkeologi,oldfunn, oldsaker

Fotograf

Jan Fekjan

Sted

Pilspiss, Værås

År

2001

Eier

Privat/ Flesberg Historielaget

Innlevert

Jan Fekjan