Hengelås, Landerud

BF0631FAR5242a.jpg

Tittel

Hengelås, Landerud

Beskrivelse

Hengelås av jern, mulig fra yngre jernalder. Funnet på Landerud i Lyngdal. Sluttstykket er bevart, men rustet fast. Bredden på låsen 5 cm. Den er å finne i Oldsaksamlingens utstillinger på Historisk museeum i Oslo.

ID-nummer

BF0631|FAR5442a

Stikkord

Oldfunn,oldsaker

Fotograf

Jan Fekjan

Sted

Landerud

År

2001

Eier

Privat/Flesberg Historielag

Innlevert

Jan Fekjan