Hengelås, Dyrebu

BF0631FAR5243a.jpg

Tittel

Hengelås, Dyrebu

Beskrivelse

Hengelås av jern fra middelalderen 15-1600-tallet. Funnet i jorda i nærheten av en gravhaug, kalt Kirkehaugen på Dyrebu i Svene rundt 1870. Er svært rustet. Størrelse 1 1/2" bred og 2 1/2" lang. Den ble overført fra Oldsaksamlingen til Norsk Folkemuseum på Byggdøy i 1918.

ID-nummer

BF0631FAR5243a

Stikkord

oldfunn,oldsaker

Fotograf

Jan Fekjan

Sted

Dyrebu

År

2001

Eier

Privat/Flesberg Historielag

Innlevert

Jan Fekjan