Folkemusikkassetter v/Bjarne Bratås

Tittel

Folkemusikkassetter v/Bjarne Bratås

Beskrivelse

Bjarne Bratås har gjort opptak av folkemusikere i Numedal.
Buskerud fylkesbibliotek har kopiert disse opptaka, slik at de kunne lånes ut på Flesberg folkebibliotek og fra Bibliotekbussen i Buskerud. De samme kopiene finnes på Buskerud folkemusikksenter i Prestfoss.

ID-nummer

BF0631LYD00050

Innlevert

Opptaka er levert hit 04.02.20 av bibliotekar Anneline Mjøseng ved flytting av biblioteket fra Flesbergtunet til Flesberg skole.

Fysisk plassering i arkiv

8. 1. 2.. 4