Hellik, Anne og Gullik Neset,
Olaf Hardangen

BF0631FBB0072a.jpg

Tittel

Hellik, Anne og Gullik Neset,
Olaf Hardangen

Beskrivelse

Fra venstre: Hellik Neset: sønn til Anne, Anne Neset f. Frågot, Gullik Neset: mann til Anne, stefar til Hellik, Olaf Hardangen

ID-nummer

BF063|1FBB0072a

Eier

Privat/Flesberg historielag

Innlevert

1981