Flesberg Sag & Høvleri

https://samlinger.no/flsbrgbilder/BF0631FAR0001a.jpg

Tittel

Flesberg Sag & Høvleri

Beskrivelse

Arne Bakkerud (1923- 1996) på kontoret på Flesberg Sag & Høvleri

ID-nummer

BF0631FAR0001a

Stikkord

Sagbruk

Fotograf

Asmund Gjellerud

År

1960 åra

Eier

Privat/Flesberg Historielag

Registreringsdato

2010-10-26