Flesberg Historielags foto- og dokumentarkiv

I 1980 ble det foretatt innsamling og avfotografering av ca. 2.500 privatfotografier. I tillegg har Flesberg kommune overtatt 4 serier med til sammen ca. 1100 flyfotografier fra årene 1953 til 1964.

Dette materialet har Flesberg Historielag, representert ved ”Bygdearkivet”, fått ansvar for å digitalisere, gjøre tilgjengelig for interesserte og sikre for fremtiden. Bygdearkivet har i tillegg fått inn fotografier fra en rekke privatarkiver og har startet mottak av protokoller og møtebøker fra lag og foreninger.

En gruppe frivillige ved Bygdearkivet digitaliserer og systematiserer materialet, slik at det blir tilgjengelig på Internett. Arbeidet med digitalisering og registrering har pågått siden 2005. Pr. oktober 2022 er det til sammen lagt ut på internett over 12.500 fotografier og oversikt over en del forenings- og lagsprotokoller.

Bygdearkivet har lokaler i kommunehuset, nordre inngang.

Åpningstider: hver onsdag fra kl. 09:30 – 15:00, unntatt juni - juli - august. 

Telefonnummer på Bygdearkivet:
Jan H. Lislien      92615515

Kåre Bjørkesett     91342247
Sigurd Vinger       40090464
Jan Fekjan          45606821
Bjørg F. Dahlen     90570753
Olav Evju           92298101
Gudveig Førle       41001033
Anders Olav Livland 99298862
Gisle Bjørnsrud     95819944
Grethe Rolfsrud     95131946
Åge Bjøråsen        97072717

E-post: bygdearkivet@flesberg.kommune.no

Søk i arkivet

For å finne fotografiene eller dokumentene du er interessert i, må du skrive inn søkeord i feltet øverst til høyre i dette vinduet. Søkeordene kan for eksempel være gårdsnavn, gårds- og bruksnummer, stedsnavn, personnavn, foreningsnavn, eller kategori som for eksempel arbeidsliv, sport, jakt, undervisning, seterdrift, el.l. Pek og klikk på lupa for å søke. Dokumentene / protokollene kan sees på Bygdearkivet. 

Oppdager du mangler eller feil i tekstene som følger med bildene er vi glade for å få hjelp til å rette opp dette. Ta da kontakt, gjerne på e-post, og husk på å oppgi ID-nummeret til de aktuelle bildene. Henvisning i bildetekst eks.: Bind 2 s 63, er henvisning til "Flesbergboka" bind 2 side 63.

Bestill kopier / forstørrelser

I tillegg til å se fotografiene på Internett, er det anledning til å kjøpe kvalitetskopier / forstørrelser. Ta kontakt på telefon, e-post eller stikk innom Bygdearkivet. Husk å oppgi ID-nummer!

Innlevering av fotografier og dokumenter

Har du interessante historiske fotografier eller dokumenter, som kan ha almen interesse og som bør sikres for fremtiden, ta kontakt så avtaler vi nærmere. Spesielt interessante er situasjonsfotografier fra dagligliv og arbeidsliv.