Svenesund

https://samlinger.no/flsbrgbilder/BF0631FBA0132a.jpg

Tittel

Svenesund

Annen tittelinformasjon

Flesberg 139/2

Beskrivelse

Svenesund m/brua i 1911 Svenesund bru ble tatt av flommen i 1916 Eier av bildet. Johan Ødegården
https://digitaltmuseum.no/021018329349/svenesund-bru-ved-svene-kirke-brua-er-i-dag-revet/media?slide=0

ID-nummer

BF0631FBA0132a

Stikkord

Jordbruk Skogbruk

Fotograf

O Ness Avfotogr. J. Brun 1980

År

1911

Eier

Privat/Flesberg Historielag

Registreringsdato

2007-02-13