Flesberg Nordenlag

Tittel

Flesberg Nordenlag

Beskrivelse

Div. foto fra Nordentreff. Album fra mangeårig leder Ole Kolset, + en liten serie lysbilder.
Se også 8.2..6.B.1

ID-nummer

BF0621DOK0106

Fotograf

Ole Kolset m.fl.

Innlevert

Kristin Baalerud

Fysisk plassering i arkiv

8.2.6.B.5.