1. Erling Dokken, 2. Gulbrand Garås Svene
De var med i hjemmestyrken

BF0631FBA0083a.jpg

Tittel

1. Erling Dokken, 2. Gulbrand Garås Svene
De var med i hjemmestyrken

Beskrivelse

Grunnen til at de står her var med på arrestasjonen av medlemmer i NS på Kongsberg

ID-nummer

BF031FBA0083a