Numedals Fortid IV. v/høyesterettsadvokat Gustav Heber

Tittel

Numedals Fortid IV. v/høyesterettsadvokat Gustav Heber

Beskrivelse

Stensilert hefte fra år 1950.
Inneholder:
1. Innledende bemerkninger.
2. De danske myndigheters holdning likeovenfor de innfødte..
3. Numedølernes holdning likeovenfor den danske okkupasjonsmakt.
4. Lagrettemenn i Uvdal fra 1666 til 1696
5. Ekstrakter av de 26 først tingbøker for Numedal og Sandsvær
forsåvidt angår Uvdal i kronologisk orden.
6. Avsluttende bemerkninger

ID-nummer

BF0631DOK0107

Innlevert

Olav O Evju

Fysisk plassering i arkiv

8.2.,6.B.6