Gamestugo på Søre Fekjan..
Sittnde på trammen fra v.: Ole, Kari, Borghild Fekjan, mann med hatt ukjent.

BF0631FBB0008b.jpg

Tittel

Gamestugo på Søre Fekjan..
Sittnde på trammen fra v.: Ole, Kari, Borghild Fekjan, mann med hatt ukjent.

Beskrivelse

Gamlestugo er ca. 300 år gammel. Spontak på bildet - nå takstein

ID-nummer

BF0631FBB0008b

Sted

Fekjan, Flesberg

År

1925

Eier

Privat/Flesberg historielag

Innlevert

1981