Hellik Wingestad m. fl.

BF0631FAR9843.jpg

Tittel

Hellik Wingestad m. fl.

Beskrivelse

Hellik Wingestad, (1901 - 1988) bind I side 541
Hellik Bringe (1905 - 1995) bind I side 529 og bind V side 187.
Kristen Wingestad (1906 - 1979) bind I side 541 og bind VII side 147.

ID-nummer

BF0631FAR9843

Fotograf

Hellik Vangestad

År

1924