Vangestad-folk på tur

BF0631FAR9869.jpg

Tittel

Vangestad-folk på tur

Beskrivelse

Se bilde nr. BF0631FAR9829/ 9830/ 9831

ID-nummer

BF0631FAR9869

Fotograf

Ukjent

Sted

?

År

Slutten av 1920 - åra

Innlevert

Alfhild Aabakken

Registreringsdato

13.05.2020